O mně

Vladimír Baletka

Jmenuji se Vladimír Baletka

Za více než 20 let praxe na středních a vyšších manažerských pozicích ve firmách s ročním obratem od 100.mil.Kč až do 1,0 mld. Kč jsem získal poměrně velké množství praktických zkušeností s nastavováním funkčních firemních procesů při souběžné optimalizaci provozních nákladů a pod podmínkou respektování ekonomických možností firmy.

Tyto své zkušenosti nyní uplatňuji v oboru Facility managementu neboli Správy majetku a nemovitostí jehož podmnožinou je také Energetický management.

Mým cílem je nastavit u mých klientů moderní a funkční systém správy majetku primárně z pohledu legislativních povinností, proto aby majitel (statutární zástupce) a zodpovědné osoby získaly snadný a rychlý přehled o firemním majetku a nemovitostech. Energetika je součástí každé firmy a zavedení Energetického managementu je základní podmínkou k možným úsporám a optimalizaci provozních nákladů.

Jsem přesvědčen, že svými znalostmi, zkušenostmi, aktivním přístupem, tahem na bránu a "zdravým selským rozumem" můžu Vaší firmě pomoci s nastavením moderních metod řízení v oblasti Facility managementu a Energetického managementu. Můžu tak přispět k dalšímu rozvoji a posílení Vaší pozice na trhu.

Budeme spolupracovat?

Ozvěte se, rád se s Vámi setkám osobně u kávy, čaje nebo taky on-line.

Kontaktujte nás