Blog

Nejen o správě majetku či energetickém managementu

ZAJÍMAJÍ VÁS ÚSPORY V ENERGETICE?

Pak byste měli vědět, že k tomu je určen #Energetickymanagement dle #ISO50001 a základem toho všeho je kvalifikované a přesné měření spotřeby energií ( elektřina, plyn, teplo, pára….) Včera jsem se účastnil kurzu Interní auditor dle ISO 50001 ve firmě QC Group, s.r.o. a děkuji Iva Prokopová, že jsem se mohl účastnit aktivně a přednést svou prezentaci na téma Systém pro správu […]


BEZKONTAKTNÍ MĚŘENÍ TEPLOTY OSOB NA VSTUPU DO OBJEKTU V KOMBINACI S DOCHÁZKOVÝM SYSTÉMEM

V rámci projektu ochrany firem a organizací před COVID a karanténou rozvíjíme novou službu spojenou s bezkontaktním docházkovým systémem. Termokamery a Face scannery k měření teplot osob při vstupu do firemních popř. veřejných prostor zabrání vstupu osob s příznaky a rozezná vstup s rouškou nebo bez ní. Lze kombinovat s bezdotykovým docházkovým systémem na RF ID karty. […]


Záruky a záruční lhůty…

📢Už se vám někdy stalo, že se vám porouchalo nějaké zařízení pár dnů po uplynutí záruční lhůty?😡 Pokud jde o zařízení, či majetek v hodnotě pár tisíc korun, tak to asi nějak oželíte, ale co když jde o investici ve stovkách tisíc, nebo v milionech korun?💰 To pak už jde opravdu do tuhého. Vezměte si […]


Dělat věci efektivně, nebo je dělat pro efekt….jaký je v tom rozdíl?

Uvedu dva příklady, které souvisí s vlastnictvím majetku a s tím souvisejících povinností. Příklad č. 1 – Správa majetku pro efekt ❌management a vlastníci firmy se o problematiku BOZP, PO, revize a údržba nezajímají, mají na to přece bezpečáky a revizáky…trestně právní odpovědnosti vyplývající z vlastnictví majetku si nejsou vědomi… ❌vedení nekontroluje vůbec, nebo jen okrajově plnění legislativních […]


Co možná nevíte o fakturách za elektřinu….

Velmi horké téma 🔥, všichni elektřinu potřebujeme, ale povětšinou se o tom odmítáme bavit😡 Ve vyúčtování za elektřinu najdete mnoho řádků, pojmů a cifer, které obvykle „laikovi“ mnoho neřeknou… Faktura za elektřinu při dodávce na hladině NN v sazbě D – domácnost nebo C – firmy skládá ze tří částí: ⛔ Regulované – poplatky za distribuci, […]


Jak se může projevit profesionální deformace o dovolené?

Třeba tak, že i když si chcete dát relax a nepracovat, tak přesto si všímáte věcí, které vás provází v profesním životě….byl jsem před pár dny ubytovaný ve 4⭐ wellness hotelu v Maďarsku a ráno při odchodu z pokoje jsem si na chodbě všiml na prahu dveří ležících papírů u několika pokojů…. Text byl samozřejmě v maďarštině, nicméně […]


Jakou roli může sehrát Facility management ve snižování provozních nákladů?

Jednoduše řečeno roli významnou, i když managementem, majiteli firem a mnohými poradenskými agenturami často nedoceněnou….v oblasti správy majetku se totiž úsporné opatření neprojeví tak rychle jako např. při snižovaní personálních nákladů, protože je obvykle nutné nejdříve investovat do analýzy stavu, nastavení procesů, digitalizace, do personálních a organizačních opatření atd. Efekt ve formě provozních úspor se […]


Státní úřad inspekce práce uložil za rok 2019 více než 3,5 tisíce pokut v souhrnné výši téměř 345 milionů korun…

Myslíte si, že Vám stát svazuje nohy i ruce příliš velkým počtem povinností a kontrol? Několik statistických dat: Celkový počet kontrol z OIP dosáhl za rok 2019 počtu 25.000… Průměrná výše uložené pokuty tak dosáhla cca 100.tis Kč… Za porušení právních předpisů bylo v roce 2019 v oblasti BOZP a VTZ uloženo celkem 812 pokut v […]


POVINNOSTI VLASTNÍKA MAJETKU

Jste statutární zástupce firmy, vedoucí pracovník, nebo správce majetku? Pak byste měl znát práva a povinnosti z pohledu plnění zákonných povinností vlastníka majetku. „Základní povinností vlastníka majetku a nemovitostí je udržovat jej ve stavu, který neohrožuje okolí a provádět všechny předepsané kontroly, revize a údržbu“ CO TO ZNAMENÁ V PRAXI? Jako vlastník majetku musíte mít řádně […]


Přinese krize změnu v myšlení managementu a zaměstnanců?

Mám jeden příběh z praxe….V minulém týdnu jsem byl po dlouhé pauze na jednání „face to face“ ve středně velké firmě. S pane jednatelem jsme řešili téma, jak má ve firmě ošetřeny všechny procesy spojené se správou majetku, zákonné povinnosti (BOZP, PO, revize, atd) a jak má vyřešenu trestněprávní odpovědnost managementu a jednatele. Mimo jiné jsme se […]


JAK MŮŽETE ŘÍDIT ENERGETICKÉ ÚSPORY?

Základem možných energetických úspor je zavedení moderní formy Energetického managementu jako součást Facility managementu (správy majetku). V mnoha firmách, obcích, městech a institucích dosud funguje systém zápisu spotřeby energií způsobem, že jednou za měsíc „oběhne“ pověřený pracovník odběrná místa elektřiny, plynu a vody a zapíše je do excelové tabulky. Tím mnohdy veškerá činnost v oblasti možných energetických […]


Jste opravdu připraveni na opětovný rozjezd firem a návrat zaměstnanců do procesu?

Blíží se dlouho očekáváná chvíle, kdy se znovu roztočí kola průmyslu, obchodu a podnikání. Většina majitelů firem a managementu se vcelku logicky zaměří především na to, jak po dvou měsících „klinické smrti“ opět nastartovat business. Tak trochu opomenutou Popelkou v následném období mohou být všechny zákonné povinnosti vlastníka majetku, na které po dobu uzavření firem a […]


Zavedení efektivního systému správy majetku ve formě CAFM může výrazně ovlivnit konkurenceschopnost firem.

Proč si to myslím? Firmy už víceméně zcela běžně používají různé ERP, CRM, SCM, HR a další systémy, které jim pomáhají s řízením, správou a evidencí všech možných procesů v účetnictví, řízení skladových zásob, logistiky, vztahů se zákazníky, personalistikou atd…některé jsou taky nezbytnou podmínkou pro zavedení systému ISO. Cena těchto robustních řešení je obvykle několik set […]


Budeme spolupracovat?

Ozvěte se, rád se s Vámi setkám osobně u kávy, čaje nebo taky on-line.

Kontaktujte nás