Blog

Nejen o správě majetku či energetickém managementu

NOVÝ ZÁKON BOZP O VTZ…

Novela zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů… V roce 2022 vejde v platnost nový zákon BOZP o VTZ který pro provozovatele přináší celou řadu novinek. Pošlu Vám více informací, kontaktujte mne a najdeme řešení v předstihu.


👨‍🔧SPRÁVCE BUDOV NEBO ÚDRŽBÁŘ PŘECE NENÍ „AJŤÁK“🤷‍♂️…

Tuhle větu mi řekl jeden šéf správy budov a majetku ve velké výrobní firmě při konzultaci na téma SW podpory a #digitalizace správy budov a majetku. Dávám mu plně za pravdu, při obrovském množství povinností, které z toho vyplývají, by se ještě měli učit pracovat ve složitém a komplikovaném systému. Při výběru správného pracovního nástroje pro správu […]


🍀UŽ V TOM ZASE LÍTÁME…

Po dlouhém období online schůzek se mi podařilo vyrazit na pár setkání F2F do firem a jsem za to velmi rád. Nic neřekne o fungování firmy z pohledu FM více, než vstup do firmy. Už u recepce se dá zachytit hodně signálů o tom jak se tam přistupuje k #FACILITY managementu, potažmo BOZP a pod… […]


🍀“DESATERO“ PRO PŘEDCHÁZENÍ RIZIKOVÝM A KRIZOVÝM SITUACÍM…

Aby mohly budovy, stroje, zařízení správně a spolehlivě fungovat a neohrožovaly obsluhu a okolí je nutné je správně a pravidelně udržovat. Prevence je vždy levnější, než řešení následků. Desatero pro zodpovědného vlastníka je toto: 1. DEFINUJ – definuj stroje a zařízení pro pravidelné revize (údržbu, servis) a se zvýšeným rizikem pro obsluhu nebo okolí2. PLÁNUJ […]


🥵JE STÁLE AKTUÁLNÍ MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY OSOB PŘI VSTUPU DO FIREM, ÚŘADŮ, INSTITUCÍ, ŠKOL ATD?

S chaotickými vládními #COVID opatřeními souvisí to, že firmy neřeší ochranu svého provozu a fungování koncepčně, ale také mnohdy chaoticky. Když máme testovat, tak testujeme…když máme dezinfikovat, tak dezinfikujeme…když máme nosit respirátory, tak je nosíme (obvykle)… Dle mého názoru nebude ani jedno řešení fungovat 100% samostatně, ale je je to o kombinaci vhodných řešení a především o […]


💰28.653.500 Kč…

…takovou částku vybrali inspektoři OIP za porušení právních předpisů v oblasti BOZP a VTZ za rok 2020. Celkově bylo uloženo 609 pokut, čemuž odpovídá průměrná výše pokuty 47.000,-Kč. Celkově bylo Za rok 2020 provedeno 6.147 kontrol za rok 2020 a zjištěno 10.628 nedostatků. Mezi nejčastější příčiny nedostatků patřily: ❗neseznámení zaměstnanců s riziky ohrožujícími život a […]


TRÁPÍ VÁS ÚNAVA? S TÍM ÚZCE SOUVISÍ KVALITA VZDUCHU, KTERÝ DÝCHÁTE…

JEDNOU ZE STĚŽEJNÍCH ÚLOH #FACILITY MANAGEMENTU JE ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVÉHO A #SAFETY PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ… S tím úzce souvisí kvalita vzduchu, který dýcháte na pracovišti, ve školách, institucích atd. Jestliže pracujete v prostředí, kde je špatná kvalita vzduchu, tak během pár minut pocítíte: ❗únavu❗útlum duševní i tělesné aktivity❗bolesti hlavy❗podrážděnost, změny nálad❗bolesti kloubů Kvalita vzduchu je mimo jiné závislá na množství záporných […]


💰V MNOHA FIRMÁCH LEŽÍ PENÍZE DOSLOVA NA CHODNÍKU A CESTA K JEJICH NALEZENÍ NENÍ SLOŽITÁ…

Je zvláštní jak opomíjená je v mnoha firmách technická správa budov a majetku. Přitom je to obvykle druhá nejnákladnější položka pro firmu po personálních nákladech a na rozdíl o personálních nákladů se v provozní oblasti dají snižovat náklady takřka „bezbolestně“. I v údržbě platí Paretovo pravidlo:✔Pokud věnuju 80% času operativním věcem, protože mi na nic […]


🎲CHAOS NEBO SYSTÉM?🧩

Oblast technické správy budov a majetku je velmi obsáhlá a nelze ji shrnout do jedné excelové tabulky. Vstupuje do toho mnoho objektů, lidí a procesů a řízením toho všeho se zabývá #FACILITYMANAGEMENT 🏭MAJETKEM jsou veškeré budovy a s tím související TZB, VTZ, výrobní technologie, stroje, zařízení, auta atd. Majetek je aktivum firmy a má mnohdy hodnotu […]


PROČ NÁM STÁLE VLÁDNE PAPÍROVÁ HYDRA?🐲

Hydra na fotce je skutečně z papíru a najdete ji v muzeu Ruční papírny ve Velkých Losinách na Šumpersku, mimochodem jde o nejstarší dosud fungující manufakturu v Evropě… 📜Od všeho a ke všemu potřebujeme papír📜… Setkáváme se s tím povětšinou všichni a je to velmi silný zvyk. Taky poměrně moderní firmy stále používají klasické způsoby […]


JAK FUNGUJÍ RECEPCE …

📞NĚCO O RECEPČNÍCH VE FIRMÁCH… Je s podivem, že i ve velmi moderních a úspěšných firmách, ve velkých office parcích nenarazím na profi recepci, ale na „klasickou vrátnici“, kde sedí nekompetentní lidi, kteří neznají základní práva a povinnosti, neznají jednotlivé firmy v budově a odkáží mne na „totem“, abych si tam tu firmu našel a […]


🎌A TO JE JEN ZAČÁTEK…🎌

Jaké jsou legislativní požadavky na vlastníky budov a majetku? Vlastnictví majetku zavazuje a na každého takového vlastníka je kladeno velkém množství zákonných požadavků. Vlastník má pak dvě možnosti. Může tyto požadavky: ⛔ A) Nesplnit a vystavit tak okolí i sebe značnému riziku škod na zdraví a majetku…✅ B) Splnit a těmto škodám na zdraví a […]


JE MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY ZAMĚSTNANCŮ PŘI VSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ ZÁSAHEM DO OSOBNÍCH PRÁV?

Dle vyjádření ÚOOÚ ze dne 12.5.2020 jde o osobní údaj zaměstnance jen případě, že je údaj o teplotě uchováván a dále se s ním „pracuje“. Nicméně tělesná teplota není biometrický údaj, jako např. otisk prstu na základě kterého by šlo jednoznačně identifikovat osobu…. Ve smyslu #GDPR lze měření s přihlédnutím k nutným hygienickým a protiinfekčním opatřením považovat […]


CAFM systém jako nezbytný nástroj pro technickou správu majetku a budov v režimu HOME OFFICE

Uplynulých devět měsíců letošního roku, které přinesly mimo jiné také karanténou vynucené přerušení provozu firem a mnohým vlastníkům majetku a budov tak ukázaly, jak zranitelní z pohledu fungování technické správy majetku a budov jsou a jak převážná část z nich je nepřipravena na podobné situace při zajištění procesů spojených se správou majetku, budov a plnění souvisejících […]


ZAJÍMAJÍ VÁS ÚSPORY V ENERGETICE?

Pak byste měli vědět, že k tomu je určen #Energetickymanagement dle #ISO50001 a základem toho všeho je kvalifikované a přesné měření spotřeby energií ( elektřina, plyn, teplo, pára….) Včera jsem se účastnil kurzu Interní auditor dle ISO 50001 ve firmě QC Group, s.r.o. a děkuji Iva Prokopová, že jsem se mohl účastnit aktivně a přednést svou prezentaci na téma Systém pro správu […]


BEZKONTAKTNÍ MĚŘENÍ TEPLOTY OSOB NA VSTUPU DO OBJEKTU V KOMBINACI S DOCHÁZKOVÝM SYSTÉMEM

V rámci projektu ochrany firem a organizací před COVID a karanténou rozvíjíme novou službu spojenou s bezkontaktním docházkovým systémem. Termokamery a Face scannery k měření teplot osob při vstupu do firemních popř. veřejných prostor zabrání vstupu osob s příznaky a rozezná vstup s rouškou nebo bez ní. Lze kombinovat s bezdotykovým docházkovým systémem na RF ID karty. […]


Záruky a záruční lhůty…

📢Už se vám někdy stalo, že se vám porouchalo nějaké zařízení pár dnů po uplynutí záruční lhůty?😡 Pokud jde o zařízení, či majetek v hodnotě pár tisíc korun, tak to asi nějak oželíte, ale co když jde o investici ve stovkách tisíc, nebo v milionech korun?💰 To pak už jde opravdu do tuhého. Vezměte si […]


Dělat věci efektivně, nebo je dělat pro efekt….jaký je v tom rozdíl?

Uvedu dva příklady, které souvisí s vlastnictvím majetku a s tím souvisejících povinností. Příklad č. 1 – Správa majetku pro efekt ❌management a vlastníci firmy se o problematiku BOZP, PO, revize a údržba nezajímají, mají na to přece bezpečáky a revizáky…trestně právní odpovědnosti vyplývající z vlastnictví majetku si nejsou vědomi… ❌vedení nekontroluje vůbec, nebo jen okrajově plnění legislativních […]


Co možná nevíte o fakturách za elektřinu….

Velmi horké téma 🔥, všichni elektřinu potřebujeme, ale povětšinou se o tom odmítáme bavit😡 Ve vyúčtování za elektřinu najdete mnoho řádků, pojmů a cifer, které obvykle „laikovi“ mnoho neřeknou… Faktura za elektřinu při dodávce na hladině NN v sazbě D – domácnost nebo C – firmy skládá ze tří částí: ⛔ Regulované – poplatky za distribuci, […]


Jak se může projevit profesionální deformace o dovolené?

Třeba tak, že i když si chcete dát relax a nepracovat, tak přesto si všímáte věcí, které vás provází v profesním životě….byl jsem před pár dny ubytovaný ve 4⭐ wellness hotelu v Maďarsku a ráno při odchodu z pokoje jsem si na chodbě všiml na prahu dveří ležících papírů u několika pokojů…. Text byl samozřejmě v maďarštině, nicméně […]


Jakou roli může sehrát Facility management ve snižování provozních nákladů?

Jednoduše řečeno roli významnou, i když managementem, majiteli firem a mnohými poradenskými agenturami často nedoceněnou….v oblasti správy majetku se totiž úsporné opatření neprojeví tak rychle jako např. při snižovaní personálních nákladů, protože je obvykle nutné nejdříve investovat do analýzy stavu, nastavení procesů, digitalizace, do personálních a organizačních opatření atd. Efekt ve formě provozních úspor se […]


Státní úřad inspekce práce uložil za rok 2019 více než 3,5 tisíce pokut v souhrnné výši téměř 345 milionů korun…

Myslíte si, že Vám stát svazuje nohy i ruce příliš velkým počtem povinností a kontrol? Několik statistických dat: Celkový počet kontrol z OIP dosáhl za rok 2019 počtu 25.000… Průměrná výše uložené pokuty tak dosáhla cca 100.tis Kč… Za porušení právních předpisů bylo v roce 2019 v oblasti BOZP a VTZ uloženo celkem 812 pokut v […]


POVINNOSTI VLASTNÍKA MAJETKU

Jste statutární zástupce firmy, vedoucí pracovník, nebo správce majetku? Pak byste měl znát práva a povinnosti z pohledu plnění zákonných povinností vlastníka majetku. „Základní povinností vlastníka majetku a nemovitostí je udržovat jej ve stavu, který neohrožuje okolí a provádět všechny předepsané kontroly, revize a údržbu“ CO TO ZNAMENÁ V PRAXI? Jako vlastník majetku musíte mít řádně […]


Přinese krize změnu v myšlení managementu a zaměstnanců?

Mám jeden příběh z praxe….V minulém týdnu jsem byl po dlouhé pauze na jednání „face to face“ ve středně velké firmě. S pane jednatelem jsme řešili téma, jak má ve firmě ošetřeny všechny procesy spojené se správou majetku, zákonné povinnosti (BOZP, PO, revize, atd) a jak má vyřešenu trestněprávní odpovědnost managementu a jednatele. Mimo jiné jsme se […]


JAK MŮŽETE ŘÍDIT ENERGETICKÉ ÚSPORY?

Základem možných energetických úspor je zavedení moderní formy Energetického managementu jako součást Facility managementu (správy majetku). V mnoha firmách, obcích, městech a institucích dosud funguje systém zápisu spotřeby energií způsobem, že jednou za měsíc „oběhne“ pověřený pracovník odběrná místa elektřiny, plynu a vody a zapíše je do excelové tabulky. Tím mnohdy veškerá činnost v oblasti možných energetických […]


Jste opravdu připraveni na opětovný rozjezd firem a návrat zaměstnanců do procesu?

Blíží se dlouho očekáváná chvíle, kdy se znovu roztočí kola průmyslu, obchodu a podnikání. Většina majitelů firem a managementu se vcelku logicky zaměří především na to, jak po dvou měsících „klinické smrti“ opět nastartovat business. Tak trochu opomenutou Popelkou v následném období mohou být všechny zákonné povinnosti vlastníka majetku, na které po dobu uzavření firem a […]


Zavedení efektivního systému správy majetku ve formě CAFM může výrazně ovlivnit konkurenceschopnost firem.

Proč si to myslím? Firmy už víceméně zcela běžně používají různé ERP, CRM, SCM, HR a další systémy, které jim pomáhají s řízením, správou a evidencí všech možných procesů v účetnictví, řízení skladových zásob, logistiky, vztahů se zákazníky, personalistikou atd…některé jsou taky nezbytnou podmínkou pro zavedení systému ISO. Cena těchto robustních řešení je obvykle několik set […]


Budeme spolupracovat?

Ozvěte se, rád se s Vámi setkám osobně u kávy, čaje nebo taky on-line.

Kontaktujte nás