Blog

Nejen o správě majetku či energetickém managementu

Jakou roli může sehrát Facility management ve snižování provozních nákladů?

Jednoduše řečeno roli významnou, i když managementem, majiteli firem a mnohými poradenskými agenturami často nedoceněnou….v oblasti správy majetku se totiž úsporné opatření neprojeví tak rychle jako např. při snižovaní personálních nákladů, protože je obvykle nutné nejdříve investovat do analýzy stavu, nastavení procesů, digitalizace, do personálních a organizačních opatření atd. Efekt ve formě provozních úspor se […]


Státní úřad inspekce práce uložil za rok 2019 více než 3,5 tisíce pokut v souhrnné výši téměř 345 milionů korun…

Myslíte si, že Vám stát svazuje nohy i ruce příliš velkým počtem povinností a kontrol? Několik statistických dat: Celkový počet kontrol z OIP dosáhl za rok 2019 počtu 25.000… Průměrná výše uložené pokuty tak dosáhla cca 100.tis Kč… Za porušení právních předpisů bylo v roce 2019 v oblasti BOZP a VTZ uloženo celkem 812 pokut v […]


POVINNOSTI VLASTNÍKA MAJETKU

Jste statutární zástupce firmy, vedoucí pracovník, nebo správce majetku? Pak byste měl znát práva a povinnosti z pohledu plnění zákonných povinností vlastníka majetku. „Základní povinností vlastníka majetku a nemovitostí je udržovat jej ve stavu, který neohrožuje okolí a provádět všechny předepsané kontroly, revize a údržbu“ CO TO ZNAMENÁ V PRAXI? Jako vlastník majetku musíte mít řádně […]


Přinese krize změnu v myšlení managementu a zaměstnanců?

Mám jeden příběh z praxe….V minulém týdnu jsem byl po dlouhé pauze na jednání „face to face“ ve středně velké firmě. S pane jednatelem jsme řešili téma, jak má ve firmě ošetřeny všechny procesy spojené se správou majetku, zákonné povinnosti (BOZP, PO, revize, atd) a jak má vyřešenu trestněprávní odpovědnost managementu a jednatele. Mimo jiné jsme se […]


JAK MŮŽETE ŘÍDIT ENERGETICKÉ ÚSPORY?

Základem možných energetických úspor je zavedení moderní formy Energetického managementu jako součást Facility managementu (správy majetku). V mnoha firmách, obcích, městech a institucích dosud funguje systém zápisu spotřeby energií způsobem, že jednou za měsíc „oběhne“ pověřený pracovník odběrná místa elektřiny, plynu a vody a zapíše je do excelové tabulky. Tím mnohdy veškerá činnost v oblasti možných energetických […]


Jste opravdu připraveni na opětovný rozjezd firem a návrat zaměstnanců do procesu?

Blíží se dlouho očekáváná chvíle, kdy se znovu roztočí kola průmyslu, obchodu a podnikání. Většina majitelů firem a managementu se vcelku logicky zaměří především na to, jak po dvou měsících „klinické smrti“ opět nastartovat business. Tak trochu opomenutou Popelkou v následném období mohou být všechny zákonné povinnosti vlastníka majetku, na které po dobu uzavření firem a […]


Zavedení efektivního systému správy majetku ve formě CAFM může výrazně ovlivnit konkurenceschopnost firem.

Proč si to myslím? Firmy už víceméně zcela běžně používají různé ERP, CRM, SCM, HR a další systémy, které jim pomáhají s řízením, správou a evidencí všech možných procesů v účetnictví, řízení skladových zásob, logistiky, vztahů se zákazníky, personalistikou atd…některé jsou taky nezbytnou podmínkou pro zavedení systému ISO. Cena těchto robustních řešení je obvykle několik set […]


KALKULACE NÁKLADŮ NA ÚDRŽBU A SPRÁVU MAJETKU

Jak lze pomocí on-line nástrojů pro Správu majetku snižovat provozní náklady? Není pochyb o tom, že stávající krizová situace změní mimo jiné také myšlení a pohled vlastníků majetku na moderní on-line metody vedení evidence majetku a zákonných povinností (BOZP, PO, revize VTZ). Bude tomu tak ze dvou zásadních důvodů: Nutnost vedení procesů i v režimu home […]


SNADNÁ EVIDENCE OOPP

Jakým způsobem vedete dokumentaci OOPP svým zaměstnancům ve Vaší firmě? V současné době v souvislosti s ochranou proti COVID 19 se mění i pohled na ochranu zaměstnanců z pohledu BOZP. S tím souvisí i přidělování OOPP zaměstnancům, za které je zodpovědný zaměstnavatel a kterému v případě porušení hrozí pokuta až 500.000,-Kč. Každý zaměstnavatel proto musí mít zpracovanou dokumentaci pro […]


Pokuty za nedodržení povinnosti vlastníka majetku

Jak se může vlastník majetku ochránit před pokutami při nesplnění zákonných povinností? Podnikatelé řeší primárně svůj core business, aby následně zaplatili zaměstnance, zaplatili odvody státu, splatili úvěry a vytvořili zisk. Často však opomíjejí velmi důležitou oblast správy majetku, která pro ně může být „tikající bombou“ a někdy i likvidační. 


Budeme spolupracovat?

Ozvěte se, rád se s Vámi setkám osobně u kávy, čaje nebo taky on-line.

Kontaktujte nás